Info


Dovenclub "De Graafschap"
Dovenclub "De Graafschap" is een regionale dovenvereniging uit de Achterhoek, die zich bezig houdt met het organiseren van de bijeenkomst voor de doven uit dit gebied.

 

Opgericht

De dovenclub "De Graafschap" is opgericht op 25 mei 1990 te Doetinchem.

 

Doelstelling
Het doel van deze club is om elke 4e week van de maand een bijeenkomst te organiseren voor doven en slechthorenden, die kan goed gebaren. En om de maatschappelijke belangen van doven en slechthorenden te behartigen in het bijzonder voor de leden van de club.

 

Activiteiten
Tot de activiteiten van de dovenclub "De Graafschap" behoren: Bingoavond, Quiz spel,
Ontspanningspel, kaartenspel, uitstapje en enz.

 

Accommodatie
4e Zaterdag van de maand van 19.30 uur tot 24.00 uur in het wijkservicecentrum 'de Daele' aan Stevinlaan 9 te Doetinchem

 

Contacten
Meer informatie kunt je bij secretaresse van de dovenclub "De Graafschap"
Mobiel nummer 06 209 90 212 (alleen gebruik WhatsApp en SMS)
Bericht sturen bij Contact formulier

Website: http://ddg.doven.club

Facebook: www.facebook.com/DovenclubDeGraafschap

 

Bestuur

Voorzitter: Roy Wesselink

Secretarissen: Thea Bloemendal-Weimer

Penningmeester: vacant

 

Werkgroep

Werkgroep Bar:  Roy en Thea

Werkgroep Keuken:  Ge Bloemendal

Werkgroep Activiteiten: Thea

Webmaster:  Ewald Jansen (http://ddg.doven.club en http://oosten.doven.club)

                      Roy Wesselink ( www.facebook.com/DovenclubDeGraafschap)